ابداع


تلاش برای ارائه آخرین فن آوری ها و طرح ها.

رویا


شرکت ما با بهترین کیفیت و تعهد، ایجاد شور و شوق و میل را درمشتریان گرامی تحقق پذیر خواهد کرد .

سیستم چاپ دیجیتال


با تشکر از تکنولوژی جدید می توانید قطعات و سرامیک را بدون تماس به طور مستقیم تزئین کنید. این برجستگیها و لبه ها باعث می شود به طور طبیعی طرح نشان داده شود ، و نتایج با کیفیت بالا و قابلیت اطمینان در اندازه های کوچک و بزرگ به دست آید .

کاتالوگ 2014


کاتالوگ یسنا سرامیک

Yasna Ceramic 2014
کاتالوگ اکسید روی

کاتالوگ ابزار برش